menu
Word Lid
RIOLERINGSWERKEN KAPELLESTRAAT

Gemeenteraadslid Mike Schuurmans (VB) heeft op de zitting van maandag 20 december bij hoogdringendheid een punt aan de dagorde laten toevoegen. Hij interpelleerde het schepencollege over de veiligheid van de Kapellestraat die door nieuwe verzakkingen voor de zoveelste keer moest worden opengelegd.

De riolering in de Kapellestraat baart de bewoners en ook de gemeenteraadsleden al lang zorgen. Een heraanleg is wel voorzien maar zal uiteindelijk pas het begin van volgende legislatuur worden uitgevoerd. Het gemeentebestuur geeft als reden van het uitstel aan dat na de A12-problemen in 2019 en de coronapandemie sinds 2020, een groot openbaar werk voor de meeste middenstanders in de dorpskern de doodsteek zou zijn.

Deze week was het nog maar eens prijs en werd het wegdek op twee plaatsen waar nieuwe verzakkingen merkbaar waren, opengelegd. “Het lijkt me nodig om in deze straat een grondige herstelling van de riolering uit te voeren”, argumenteerde Schuurmans. “Nu wordt het doorgaand verkeer te pas en te onpas voor oplapwerken afgesloten. Ik vraag me trouwens af of een en ander met die oude, gemetste riolering nog wel veilig is.

Schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) antwoordde dat cameraonderzoek uitwees dat de staat van de afvoerbuizen nog voldoende goed is en dat van enig gevaar met de oude riolering geen sprake is. “De beelden toonden wel aan dat zand in de buizen sijpelde”, zegt de schepen. “De oorzaak daarvan was niet meteen op de camerabeelden te zien, waardoor we de weg op die plaatsen lieten openleggen om de eigenlijke oorzaak te vinden.” “Uiteindelijk bleek dat de combinatie van het verkeer en een nieuwe huisaansluiting de oorzaak was. Daardoor raakte de dunne onderfundering beschadigd waardoor de klinkers van de rijweg los kwamen te liggen en de verzakkingen optraden. Er wordt nu een nieuwe onderlaag gelegd met daarop een extra asfaltlaagje . Hierdoor is de straat terug in orde tot wanneer de definitieve herstelling aanvangt.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF