menu
Word Lid
SPEERPUNT 2 : Behoud van het landelijk en groen karakter:

Het landelijke, groene karakter van onze gemeente moet bewaard blijven.

De betonstop van de regering indachtig zijn we ervan overtuigd dat onze gemeente omzichtiger moet omspringen met het toekennen van verkavelingen. Waarom blijven verkavelen? Gewoon omdat meer gebouwen, meer inwoners meer geld in de gemeentekas brengen? Zolang groen in de oppositie zat stemde ze tegen elke verkaveling, tegen bouwpromotoren en projectontwikkelaars. Vandaag bouwt de meerderheid N.V.A/ Groen in Aartselaar elk open plek dicht.
Vlaams Belang heeft altijd gestreefd naar een absolute verkavelingsstop en wil zo dat de kostbare groene ruimten die er nog zijn maximaal gevrijwaard worden.
Aartselaar is een aangename plek om te wonen en dat zouden we graag zo houden. In het verleden zagen we hoe grootstedelijke problemen en verloedering van Antwerpen naar haar buitenwijken kwamen. Dit willen we absoluut vermijden.

In 2021 hebben de bewoners van de wijk Buerstede mogen ondervinden dat hun stem in de gemeenteraad nauwelijks waarde heeft. Uit angst dat hun buurt, door de komst van een immens groot bouwproject op een vrijgekomen perceel in de Buerstedelei, minder veilig, minder landelijk zou worden lieten de bewoners hun proteststem horen.
Zwarte vlaggen, affiches en petities getuigden van de onvrede van de buurtbewoners. Een 80% van de gezinnen binnen de driehoek Antwerpsesteenweg-Cleydaellaan-Helststraat diende een bezwaarschrift in, dit wil zeggen ongeveer 500 bezwaarschriften. Op het moment dat het project aan de wijkraad en de gemeenteraadsleden werd voorgesteld (november 2021) was er geen inspraak mogelijk. In de gemeenteraad werd eigenlijk de draak gestoken met het grote aantal bezwaarschriften. Vlaams Belang gaf een tegenstem mbt. dit agendapunt op de gemeenteraad.
Nadat het college het project grotendeels goedkeurde diende de belangengroep Buerstede-Aartselaar bezwaar in bij de provincie. Omdat enkele punten niet te vergunnen waren, heeft men dit jaar ongeveer hetzelfde project ingediend. Opnieuw dient de wijk nu massaal bezwaar in. De beslissing van het college zal begin maart zijn. Hopelijk primeert dan het gezond verstand en respecteert men de talrijke bezwaarschriften.

Vorig jaar heeft onze Vlaams Belangafdeling in het teken van ons jaarlijks sociaal project "Een hart voor onze mensen" een pamflet en snoepjes (hartjes) verdeeld in de Buerstedewijk en ook daarbuiten. Bewoners moeten het recht hebben van inspraak en beslissing tot behoud van het karakter van hun wijk. Dan pas blijft Aartselaar "aangenaam" om in te wonen!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF