menu
Word Lid
SPEERPUNT 3 : Aandacht voor ons erfgoed

Voor het Vlaams Belang is erfgoed een essentieel bestanddeel van onze leefomgeving. Het geeft kleur, inhoud en identiteit aan dorpen, gemeenten en steden. Het wordt gekoesterd door lokale bewoners.

Het zichtbaar maken van erfgoed en de integratie ervan in de ruimtelijke structuur, blijkt in de praktijk nogal lastig. Veel beleidsmakers beschouwen erfgoed nog te vaak als een vervelend obstakel in de realisatie van hun stedenbouwkundige vernieuwingsprojecten. Voor het Vlaams Belang vormt erfgoed nooit een obstructie. Restauratie, heden en toekomst kunnen hand in hand gaan. Het herstel van een historisch gebouw kan perfect gepaard gaan met een creatieve herbestemming. Dat kan gaan van het inrichten van cultuur- en tentoonstellingsruimten, het aanleggen van parkzones tot de integratie van horeca.

Een nieuw aspect daarin is het herbestemmen van kerken die niet meer gebruikt worden. Architecturaal, historisch of cultureel waardevolle kerken, die niet meer voor de eredienstworden gebruikt, moeten een respectvolle invulling krijgen. Het Vlaams Belang wil dat steden en gemeenten hun toegenomen verantwoordelijkheid gebruiken om bij hun bewoners zoveel mogelijk draagvlak voor behoud te creëren.

Lokaal erfgoed biedt heel wat mogelijkheden voor toeristische exploitatie. Open monumenten dag lokt elk jaar 400.000 tot 500.000 bezoekers. Historische en -themawandelingen georganiseerd door de toeristische dienst van een stad of gemeente kunnen de aandacht vestigen op onze eigen Vlaamse identiteit, onze manier van leven, denken en handelen. De authenticiteit die Vlamingen tijdens een toeristisch bezoek in het buitenland verwachten, moeten we de buitenlandse toeristen in Vlaanderen spontaan aanbieden.

In onze gemeente is de Heemkundige Kring Aartselaar een voorname speler in het verzamelen, bewaren en beheren van lokaal erfgoed en archief via vrijwilligerswerk. Meer dan 430 gezinnen zijn lid. De HKA organiseert regelmatig lezingen en cursussen. Driemaandelijks verschijnt een verzorgd en graag gelezen tijdschrift.

In 2017 ondertekenden de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, de stad Mortsel en de provincie Antwerpen de oprichtingsakte van de 'streekvereniging Zuidrand'. Met dit nieuw initiatief worden drie bestaande regionale werkingen rond natuur, landschap en open ruimte, toerisme en cultuur samengevoegd in één vereniging. Een belangrijk huidig project van de streekvereniging Zuidrand, is het verderzetten van de regionale beeld- en filmdatabank, die voor iedereen online toegankelijk is.

De oudere bevolking heeft Aartselaar van een landelijk dorp zien evolueren naar een stadsrandgebied. Het uitzicht van deLudwina de Borrekenslaan, als mooiste kasteeldreef van Aartselaar, met haar specifieke geschiedenis, zal binnenkort helaas tot het verleden behoren. Niet te verwonderen dat dit bij vele Aartselaarnaren pijn aan het hart zal doen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF