Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / 5 CULTUUR

5 CULTUUR
Afdeling

Cultuur is niet alleen toneel, muziek, schilderkunst en andere, maar bepaalt ook de manier waarop wij ons kleden, eten en ontspannen. Hoe waardevol andere culturen ook kunnen zijn, toch moet de aandacht vooral gaan naar de projecten die onze eigen Vlaamse cultuur naar voor brengen. We verzetten ons tegen de poging om met onze cultuur verbonden tradities, zoals Kerstmis en Sinterklaas nodeloos weg te wissen.

Wij willen best “multicultureel” zijn zolang dat dat onze manier van leven niet in de weg staat. Aartselaar blijft tot nu toe gespaard van de gevolgen van de multiculturele- en diversiteitsdogma’s en wij zullen er dan ook alles aan doen om dat zo te behouden.

Vlaams Belang is voor een herverdeling van het bestaande budget. Wij stellen voor meer subsidies toe te kennen aan die verenigingen die een ruim segment van onze bevolking aanspreken en een herziening van projectsubsidies die meer overkoepelend moeten werken.
Als Vlaams Belang kiezen wij eerder voor het ter beschikking stellen van een ruime infrastructuur en uitrusting voor kunstenaars en cultuurverenigingen.

Kortom wij willen dat u zich THUIS blijft voelen in ons land, ONS VLAANDEREN